Post 411: lluna


Recentment científics de la NASA han descobert mol·lècules d'aigua en les regions polars de la Lluna. Els instruments a bord d'aquestes tres naus espacials diferents revelaren la presencia de mol·lècules d'aigua en quantitats majors a les previstes fins ara, tot i que segueixen essent relativament petites. L'oxidril, una mol·lècula que està composta per un àtom d'oxigen i un àtom d'hidrògen, també s'ha trobat en el sòl de la lluna. Aquests descobriments foren publicats fa uns dies a la revista Science.

Les observacions foren fetes per la Moon Mineralogy Mapper, el qual es troba a bord de la nau espacial Chandrayaan-1, de l'Organització Espacial de l'Índia. La nau espacial Cassini i el vehicle espacial Epoxi de la NASA, n'han confirmat el descobriment.

Segons els experts el gel de l'aigua de la Lluna ha representat algo així com un sant grial per als científics lunars durant molt de temps.

Des de la seva posició en una òrbita llunar, l'espectròmetre últim model de l'M3 mesurà la llum reflexada a la superfície lunar en troços prou pretits com per a revel·lar un nou nivell de detall en la composició de la superficie.

Quan l'equip de científics de l'M3 ha analitzat les dades proporcionades per l'aparell, descobrí que les longituds d'ona de llum absorvides concordaven amb els patrons d'absorció de la mol·lècula d'aigua i d'oxidril.

0 comentarios: