Post 264: balanç de l'hivern 2008 / temperatura

Quan s'acaba una estació és el moment de fer un balanç. L'hivern ha tingut un caràcter fred a les regions de la vessant mediterrànea i a la major part de les zones de la meitat nord peninsular i d'ambdós arxipèlags, amb àrees aïllades a la vessant cantàbrica, zona de llevant, sud d'Andalusía, Balears i Canarias en les que hi tingué un caràcter molt fred.
En àrees de l'interior de la meitat sud en canvi, les temperatures mitjes de l'hivern s'han situat entorn als seus valors normals. En conjunt el caràcter fred fou més acusat respectes les temperatures màximes que a les mínimes, especialment en les regions mediterrànies on les màximes tingueren un caràcter molt fred, en tant que les mínimes se separaren poc dels seus valors mitjos normals. En el quadrant nordoccidental, pel contrari, les temperatures màximes foren de caràcter normalm entre les mínimes van tenir un caràcter fred.

La temperatura mitjana a la peninsula i Balears fou de 7,4ºC ocupant el lloc 15è dels anys més freds des de 1971 (un total de 38 anys) i el lloc 22è si es considera el període 1961 - 2009 (un total de 48 anys). Cal ressenyar que en els últims anys com al 2004 i 2005 s'observaren temperatures mitjanes invernals inferiors a les d'aquest hivern, amb valors de 6,5ºC i 6,7ºC, respectivament.
En relació amb l'evolució de les temperatures al llarg de l'hivern, el mes de desembre ha tingut un caràcter fred en general, mentres que al gener les temperatures mitjanes foren normals a fredes. El mes de febrer tingué en canvi caràcter normal, doncs si bé la primera desena fou freda, es va produïr un clar ascens de les temperatures a la segona meitat del mes, amb unes temperatures, sobre tot les diurnes , que foren clarament superiors a les normals a l'última desena.
Cal destacar que durant l'hivern s'observaren diversos episodis freds, en particular durant la primera meitat de desembre, període en el que les temepratures màximes tingueren un caràcter molt fred sobre grans àrees. En un segon període de temepratures baixes, entre els dis 22 i 26 del mateix mes, foren les mínimes les que alcançaren valors molt freds en un número significatiu d'observatoris. El tercer episodi fred es presentà entre els dies 3 i 13 de gener, quan les temepratures màximes tornaren a presentar un caràcter molt fred en moltes zones de la Península i s'enregistraren nevades en àmplies zones del territori nacional. Més aïllats i dispersos que foren els episodis de baixes temperatures de febrer, destacant el que afectà a les màximes durant la primera setmana a l'oest de la península.
Va haver-hi també alguns episodis de temepratures relativament càlides, tot i que en molt menor nombre i extensió. Els més destacats succeïren entre els dies 20 i 25 de desembre, en zones de l'interior peninsular, i més curts i irregulars durant els primers i últims dies de gener. El més extens i llarg es va produïr a partir del dia 21 de febrer amb màximes de caràcter molt càlid en grans àrees de l'interior de la península.

0 comentarios: