Post 321: messenger

La sonda Messenger de la NASA ha detectat un inmens cràcter a Mercuri que té un diàmetre aproximat d'uns 750 quilòmetres. Els experts de l'agència espacial creuen que la conca, batejada amb el nom de Rembrand, és la petjada deixada per l'impacte d'un objecte extern, probablement un asteroide, fa aproximadament 4000 milions d'anys.Aquest cràcter es formà durant un període d'intens bombardeig provinent del Sistema Solar, segons Thomas Watters científic de la Institució Smithsonian a Washington. Pero tot i que és molt antiga, la que la conca Rembrand és més jove que unes altres s'han detectat a la superfície de Mercuri.

A més a més, la neu Messenger també ha desvelado una activitat atmosferica a Mercuri major del que es creia fins ara. Aquesta activitat, existeix una interacció entre aquesta atmosfera i el camp magnètic del plaenta, segons indicà la NASA en un comuicat.

La sonda s'aproximà per segona vegada a Mercuri el 6 d'octubre de l'any passat i transmití més de 1200 imatges a color i en alta ressolución. Messenger també reuní informació sobre una tercera part del planeta que fins ara no havia estat explorada per cap nau.

De fet una de les majors sorpreses fou constatar la gran dinàmica que existeix entre la interacció del camp magnètic i els vents solars. La primera aproximació de Messenger a Mercuri es realitzà durant el gener de l'any 2008.

La sonda també confirmà la presència de magnesi dins la tènue atmosfera de Mercuri. Segons la NASA, ja existeien indicis d'aquest element a l'atmosfera del planeta, però no es coneixia que pugués ser una component important dels materials de la seva superfície.

Per al món científic cada dada sobre Mercuri és un descobriment perquè fins fa poc més d'un any era molt poc el que es coneixia sobre el planeta. Però les imatges d'alta ressolució i la informació transmessa per la Messenger ha permés conèixer entorn d'un 90% de la superfície de Mercuri, segons els científics.

Després de fer un estudi cartogràfic, veiem que aproximadament un 40% de la superfície consisteix en planes, moltes d'elles d'origen volcànic. Messenger continuarà recollint informació sobre Mercuri quan faci la seva tercera aproximació al planeta al març de 2011.

0 comentarios: