Post 330: Ozó

El grup de Micrometeorologia de la Universitat de Barcelona encarregat de realitzar la previsió de l'ozó troposfèric a Catalunya mitjançant el sistema de previsió AQF.cat en el marc de la Campanya d'Ozó 2009, en col·laboració amb el Servei Meteorològic de Catalunya i el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, no es fa responsable d'una incorrecta utilització i/o una errònia interpretació de les dades disponibles en aquesta web.

En particular, la previsió de qualitat de l'aire és el resultat d'un procés de simulació numèrica. Aquests resultats adoleixen d'incerteses associades a l'estat del coneixement científic de la física i la química de la contaminació, i de la qualitat de les dades d'entrada del sistema de modelització. A més, s'ha de tenir en compte que les concentracions resultants del sistema de previsió són concentracions mitjes, i han de ser diferents de les concentracions observades a les estacions de mesura.


Per conèixer la previsió dels nivells d'ozó troposfèrics és important complementar la informació aportada pel mapa de nivells (previsió comarcal), per la taula de nivells (previsió per zones de qualitat de l'aire) i pel mapa d'avisos amb el text. Per poder entendre millor la seva redacció i les característiques dels diferents tipus de previsió es recomana consultar el manual d'estil.

La previsió de la concentració d'ozó és resultat de l'aplicació del Sistema de Previsió de la Qualitat de l’Aire a Catalunya AQF.cat. Aquest sistema està format per l'acoblament del Sistema de Modelització de la Qualitat de l'Aire a Catalunya AQM.cat amb una correcció de la desviació pròpia del sistema de modelització avaluada a partir de les dades de les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica XVPCA gestionada pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Per la seva banda, AQM.cat és el resultat de l'acoblament de diferents models eulerians: el Model d'Emissions per la Qualitat de l'Aire MECAv3.0, el model meteorològic MM5v3.7 i el model fotoquímic CMAQv4.6, treballant amb una resolució horitzontal de 3km.

0 comentarios: