Post 222: història del 2

El dos és el nombre natural que segueix a l'u i precedeix al tres. En femení es pronuncia dues. S'escriu 2 en xifres àrabs y II en les romanes.

El 2 és el primer nombre primer, i és l'únic que és parell. El següent és el tres.

Un enter es diu que és parell si és múltiple de 2, és dir, x=0 |2| si x és parell. Pel contrari, un nombre se senar si no és parell.

El dos es factor de 10, així que les fraccions amb denominador 2 no tenen una part decimal infinita com ocorre amb la majoria de nombres enters. Tampoc tenen una part decimal infinita les fraccions amb un denominador que és producte d'una potència de 2 i una altra de 5, ambdues amb un exponent natural.

Per a qualsevol número x:

x+x = 2·x
x·x = x2

El camp més petit conté dos elements.

Dos és la base del sistema de numeració més senzill en què el nombres naturals poden escriure's de forma concisa, el sistema binari, utilitzat sobre tot pels ordinadors.

Si es multiplica un nombre per dos s'obté el doble d'aquest nombre; mentre que si es divideix per dos se n'obté la meitat. El quadrat d'un nombre es representa amb el 2 com a exponent. I quan l'exponent té el nombre invers es diu arrel quadrada

Existeixen diversos prefixos que signifiquen dos i participen en la construcció d'una gran quantitat de paraules d'ús quotidià: bi, di i du, com a en bisetmanal, dicotomia i dúplex.

Ocurrències del dos:
- El dos és un bon nombre en la cultura xinesa. Hi ha una dita xinesa que diu que "les coses bones venen en parells". És normal utilitzar dos símbols en els noms de marca, p.ex. doble felicitat, dues moneda, dos elefants etc. Es diu que als cantonesos els agrada aquest nombre perquè sona com "fàcil" (易) en cantonès
- En anglès, s'utilitza el símbol 2 per representar la preposició "to" o "too", com per exemple P2P (peer to peer), U2 (you too), etcètera.
- Designa l'any 2 i el 2 aC
- És el nombre atòmic de l'heli
- Com que representa una parella, apareix a nombroses webs relacionades amb l'amor i les cites, així com altres productes publicitaris
- Al judaisme es requereixen dos testimonis per validar un casament i els deus manaments venen el dues tauletes
- Fa referència als bessons i al dualisme, Càstor i Pòl·lux, Ròmul i Rem.
- Representa les dues cares tradicionals de la dona (mare i temptació), per aquest motiu molts animals de l'art romànic que simbolitzen el pecat tenen dues cues o cares.
- A l'antiga Roma eren dos els cònsols i els censors els quals mantenien dret de veto contra l'altre, pel que devien negociar en les qüestions més compromeses.

0 comentarios: