Temporada d'huracans

L'1 de juny va començar la temporada 2008 d'huracans que s'esten fins al 30 de novembre. Durant aquests mesos arreu del cinturó tropical es formen nuclis de baixes pressions que es despengen i evolucionen cap al nord afectant la costa d'Amèrica i els sistemes arxipèlags de l'est d'Àsia.
L'huracà rep diferents noms depenent del lloc del planeta: cicló a l'Àsia, tifó al Japó, willy-willy a Austràlia... sempre son tempestes frotes que es formen al mar i porten vents superiors a 120 km/h.

Un huracà cobreix una àrea circular d'entre 300 i 800 km aproximadament. En la tempestat hi ha vents forts i pluges que rodegen un "ull" central, que sol tenir uns 25 km de diàmetre. No obstant, el major dany a la vida i a la propietat no és resultat del vent, sinó de la pujada de les marees i les crescudes fruit de les pluges torrencials.
Avui en dia, els huracans són detectats per satèl·lits des del moment que comencen a formar-se i per això generalment hi ha un decalatge de 3 o 4 dies entre la seva detecció i l'inici de la tempestat.

En aquesta imatge teniu tots els ciclons des de 1985 al 2005

L'etimologia de la paraula huracà es creu provenir del nom homònim d'un déu maia que llençà el seu alè sobre les caòtiques aigües de l'inici creant així la Terra.

La classificació dels ciclons tropicals es fa atenent a la seva intensitat i es porta a terme mitjançant l'escala Saffir-Simpson. Aquesta escala, que classifica els huracans segons la velocitat dels vents que generen, es divideix en cinc categories (de l'1 al 5). No obstant, el nivell de cada huracà no està directament relacionat amb les pèrdues que produeix. Així, la magnitud dels danys depèn també d'altres factors com la solidesa de les estructures de les regions afectades, la velocitat de desplaçament i altres fenòmens atmosfèrics.

Una bona web on veure com estan les últimes notícies sobre huracans és aquesta: Tropical Weather.

0 comentarios: