Variant de Miralcamp (II)

Avui he tornat a anar amb bici però ha estat un trajecte més curt després d'haver patit ahir les voltes innecessàries per a creuar la nova variant i accedir a tot el conjunt de camins al nord del municipi.
Vaig començar fent una reflexió sobre la necessitat d'una infraestructura però no vaig posar èmfasi en l'impacte que aquesta pot tenir sobre el medi.

Impacte sobre el sòl
Els sòls que caracteritzen la zona del traçat són sobretot d’origen sedimentari i, per tant, amb un alt risc d’erosió. L’alteració de la coberta vegetal ha deixat al descobert importants àrees, que seran més vulnerables a l’erosió, com és el triangle que s'obre entre els dos camins del rentador ara tallats per la variant. A la vegada, els talussos patiran l’erosió mentre no hi hagin arrelat noves plantes (procés ajudat per la hidrosembra que no s'ha fet). Durant la fase de construcció, els camions que han anat passant pels camins oberts per accedir a les obres, els han anat erosionant, especialment on hi ha pendent (carrerada) i la pluja ha ajudat a crear regarots arreu de la plataforma. Aquests camins, un cop erosionats, són molt difícils de recuperar, només cal que hos hi passegeu per comprovar-ho.

La carretera creua un seguit de camps de conreus que ha escapçat per la meitat. La forma de conreu al sector nord del municipi sempre s'ha caracteritzat per una parcel·lació estreta i llarga que ha permès que molts propietaris tinguin terres conjuntes en un espai petit. Això ha representat que molts s'han beneficiat de la infraestructura per la reconversió del sòl i d'altres en canvi han vist com les finques s'han dividit per dos augmentant a partir d'ara la despesa en el conreu.
Lo bo del cas es que vam fer molt rebombori per no tenir un tren que tallés els conreus i ara hem fet passar una carretera gairebé pel mateix lloc i no hem dit ni piu.
---
Aquest post està relacionat amb aquest: Variant de Miralcamp (I)

0 comentarios: