Post 337: crisi = menys CO2

La crisi contribueix a la lluita contra el canvi climàtic, segons dades presentades per CCOO i la revista World Watch. L'estalvi i la moderació del consum d'electricitat i la disminució de l'ús del vehicle privat i del transport de mercaderies han fet que al 2008 es reduïssin un 6,5% les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Aquest descens és el més important registrat des del 1990.

Aquesta disminució, que es podria qualificar de tímida, s'explica per un canvi en els hàbits de consum energètic. A això, s'hi suma un descens de l'ús del vehicle privat i del transport de mercaderies per l'increment de les persones aturades.


Un altre aspecte és el descens de la utilització del carbó en la producció energètica –a causa d'un increment dels preus de la matèria primera- i per la contribució de les energies renovables, sobretot l'eòlica, que cobreix ja un 20% de les necessitats elèctriques, percentatge superior al de l'energia nuclear.

Malgrat aquesta dada positiva, la revista World Watch constata que les emissions de CO2 d'Espanya superen en prop d'un 43% les que utilitza com a referència el Protocol de Kyoto, que agafa dades de fa 20 anys. Espanya continua sent el país industrialitzat on més han crescut les emissions de gasos contaminants.

0 comentarios: