08:08:08 del 08/08/08

Avui va de 8s.

- El 8 és el número natural que segueix al 7 i previ al 9.
- 8 és un nombre compost, sent els seus divisors propis 1, 2, i 4.
- 8 és una potència de dos, que és 2^3.
- 8 és la base del sistema de números octals, que s'utilitza principalment amb ordinadors. En l'octal, un dígit representa 3 bits. En ordinadors moderns, un byte és una agrupació de vuit bits, també anomenats un octet.
- El número 8 és un número Fibonacci, sent 3 més 5. El següent número de Fibonacci és 13.
- Un polígon amb vuit costats és un octàgon. Els nombres figurats que representen octàgons (incloent-hi vuit) s'anomenen octogonals. Un poliedre amb vuit cares és un octàedre.
- És el número atòmic de l'Oxigen.
- En escacs cada costat del taulell té vuit caselles o escacs.
- En música, és el número de notes que té una octava.
- 8 eren els bits que tenien els primers videojocs com la Nintendo o la Master System.
- En el sistema de mesures anglès, hi ha 8 unces en una tassa, 8 pintes en un galó, 8 furlongs en una milla i gairebé 8 pessics en una culleradeta.
- Són les potes que té un aràcnid.
- El número de pesos d'un ral espanyol durant l'època colonial.
- És el número de la bola negra al billar americà.
- Hi ha 8 vitamines que juguen un paper bàsica en l'home.
- Timothy Leavy identificava 8 nivells de coneixent.
- En la dentició adulta humana hi ha 8 dents en cada quadrant. La 8a dent és el queixal del seny.
- Des del 2006 són el número de planetes que es considera que té el Sistema Solar.
- A Stargate marcant 8 símbols obrien una 'forat de cuc' a una altra galàxia.
- Abans l'octubre era el 8è mes del calendari, ara és l'agost.
- Eren els cursos d'E.G.B.

0 comentarios: