Post 173: novembre molt fred

El mesde novembre ha tingut un caràcter tèrmic molt fred per al conjunt de tot el país. La temperatura mitjana estiamda per a l'àrea peninsular fou de 9,1ºC, a les Balears de 14,3ºC i a les cotes baixes de Canàries de 19,9ºC. El valor mitjà del conjunt ocupa el lloc número 6è de temperatures més baixes als últimes 48 anys per al mes de novembre, lluny dels 8,1ºC de 1966 i d'altres quatre anys en que estiguessin per sota els 9,0ºC.

Les àrees caracteritzades únicament com a fredes, es distribueixen al llarg del Cantàbric Oriental, a l'àrea septentrional del Duero i de l'Ebre, a Catalunya i en algunes illes d'ambdós arxipèlags. Hi ha hagut petites àrees amb qualificacions d'extremadament fred d'irregular distribució; a destacar per la longitud de les seves sèries els casos d'Alacant i Granada amb reducció entre 2 i 3 dècimes del mínim anterior de 1999.

El comportament de màximes i mínimes fou lleugerament diferent, essent les primeres de caràcter molt fred i les segones de caràcter fred per al conjunt del país. Entre els dies 29 i 30 s'establiren nous registres mínims de la màxima diària de novembre en punts tant allunyats com: Lugo, Vigo, Granada i el sud de Tenerife.

Els dies més freds es concentraren a les últimes desenes del mes, concretament al període del 25 al 30. S'establiren mínimes de temperatura mtija des del 1961 en punts de Castella i Lleó, Madrid, Castella La Mancha, Teruel i el sud-est peninsular amb valors mtijans-inferiors als de 1969 o 1977. Els dies més càlids, en períodes superiors a tres dies, es presentaren en una àrea reduïda entre La Rioja i nord de Navarra entre els dies 21 i 23 amb temperatures mtijanes de caràcter molt càlid en relació a períodes semblants del Període de Referència.

Temperatura al novembre de 2008
Font: Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
EC = Extremadament Càlid. Les temepratures sobrepassen el valor màxim registrat en el període de referència 1971 - 2000.
MC = Molt càlid: f < c =" Càlid:" n =" Normal:" f =" Fred:" mf =" Molt">= 80%.
EF = Extremadament fred: les temperatures no arriben al valor mínim registrat en el període de referència 1971 - 2000.

Pel que respecta a les precipitacions, el mes ha tingut caràcter sec per al conjunt peninsular i l'arxipèlag Canari.

Hi van haver diferències entre ambdós vessants peninsulars. Malgrat la contribució de la conca Nord amb precipitacions de caràcter molt humit, la vessant Atlàntica (amb Cantàbria) ha tingut un caràcter sec amb una precipitació mitjana estimada de 51,1 l/m2; en tant que la vessant Mediterrània ha tingut un caràcter normal amb una mitjana de 39,9 l/m2, tot i que lluny dels 147 de 1962 i de quantitats una mica menors en d'altres anys intermedis com l'actual. Fou molt humid en petites àrees de La Rioja i Almeria.

El caràcter sec, dominant a les dos mesetes i Andalucia Occidental, arribà a ésser molt sec al Bajo Duero i en gran part de la conca del Tajo. A Càceres registraren el mínim de novembre en els últims 25 anys amb 12,6 l/m2. A Ceuta, amb registres totals de 317,3 l/m2, establiren un nou màxim al novembre en la seva ubicació actual; aquestes precipitacions total foren també la màxima registrada dels dos observatoris tractats.

La precipitació màxima diaria (mitjana de 7 a 7 hores) la registraren el dia 26 a Ceuta amb 106,1 l/m2, que són record a l'actual ubicació. Uns altres registres diaris importants foren els de Santander (72,2 l/m2), Bilbao (55,4 l/m2) i Fuenterrabia (51,7 l/m2) corresponents el dia 2 i Melilla (68,9 l/m2 el dia 30). Foren efemèrides d'aquesta variable a Palma de Mallorca amb 50,0 l/m2 el dia 4 i a Logroño amb 39,1 l/m2 sobre sèries de més de 30 anys.

0 comentarios: