Post 177: radiosondatge de Barcelona

Fa uns dies s'ha fet públic que el radiosondatge de Barcelona s'integraria juntament amb d'altres de la Península dins la xarxa europea de radisondatges.

Des de fa 10 anys, el Servei Meteorològic de Catalunya, amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona, realitza diàriament dos radiosondatges a Barcelona. A partir d’ara, les dades dels radiosondatges a Catalunya s’integren a la Xarxa Meteorològica Mundial i seran utilitzades i aprofitades per tota la comunitat meteorològica internacional. Dos cops al dia, des de la Facultat de Física de la UB, es fan radiosondatges per obtenir de dades de l’estat de l’atmosfera en els primers 25 - 30 km d’altura.

Aquestes observacions, que són úniques a tot Catalunya, s’han de realitzar en el mateix instant a molts punts del planeta per tal de poder caracteritzar amb la màxima precisió possible l’estat de l’atmosfera arreu.

Tal com s’ha comentat anteriorment, el radiosondatge té molta utilitat com a tal però és fonamental compartir aquesta informació amb el països veïns. El Servei Meteorològic de Catalunya ha estat treballant els darrers anys per aconseguir internacionalitzar les dades procedents del radiosondatge de Barcelona. Ha estat un llarg procés de tramitació però finalment s’ha aconseguit assolir la integració de les dades del radiosondatge de Barcelona als butlletins d’intercanvi regional de l’Organització Meteorològica Mundial (OMM), és a dir ja es forma part de Xarxa Meteorològica Mundial. Amb aquest nou objectiu assolit la informació obtinguda a Catalunya serà utilitzada i aprofitada per tota la comunitat meteorològica internacional.

Actualment es disposen dades de més de 1500 estacions de radiosondatge. Tota aquesta informació s’ha de compartir entre els diferents serveis meteorològics per introduir-se en els diferents processos d’observació i de predicció.

Així doncs ens fiquem al mateix nivell que Zaragoza, Madrid, París, Londres...

0 comentarios: