Post 174: pantans plens i fonts buides

El govern va decidir ahir que els municipis de les conques del Ter i el Llobregat –entre ells, Barcelona– ja no es troben en situació d'excepcionalitat 1 (o alerta) previst en el decret de sequera. En conseqüència, deixaran de tenir efecte algunes de les restriccions de menys importància en vigor des de fa gairebé un any. Aquesta decisió s'adopta –amb evident retard– com a conseqüència de la recuperació del volum d’aigua als embassaments del Ter i el Llobregat, que ahir estaven al 72,73% de la capacitat.

No obstant això, el govern va decidir també ahir que el decret de sequera (que podria haver quedat sense efecte el 31 d’aquest mes) serà prorrogat –és a dir, continuarà en vigor–, per al conjunt de conques internes de Catalunya fins que “es recuperi clarament l'estat de les reserves embassades” a la conca de la Muga (Alt Empordà), que està en situació d'excepcionalitat 2.

La pròrroga del decret de sequera implica també que es mantenen tres restriccions en l’ús de l’aigua potable en el conjunt de les conques internes de Catalunya. Així, segons l’article 13 de decret prorrogat, “les entitats locals no podran destinar aigua apta per al consum humà per al funcionament de fonts ornamentals”, “només es recorrerà a la utilització d'aigua apta per al consum humà per a neteja de carrers quan sigui imprescindible” i “la utilització d’aigua apta per al consum humà per al reg de jardins públics es reduirà al mínim imprescindible”.

És a dir, els embassaments del Ter i el Llobregat estan gairebé plens, les muntanyes acumulen grans quantitats de neu i els rius han recuperat el seu cabal, però 185 de les 285 fonts ornamentals de Barcelona que no disposen de recursos d’aigua subterrània o reciclada (i centenars de fonts més en altres municipis) continuaran seques fins que el govern trobi una solució al problema de falta d’aigua a un part de l'Alt Empordà.

La contradicció entre la situació dels pantans de la conca de la Muga i les restriccions en l'ús de l’aigua a la conca del Ter i el Llobregat és més que evident si es recorda que l'estalvi d’aigua a l’àrea de Barcelona –encara que només sigui en les fonts i els jardins– no pot ajudar en absolut a la recuperació dels recursos a l'Alt Empordà. En aquest sentit, sembla evident que el govern ha renunciat a modificar el decret de sequera –cosa que sí que va fer al mes de juny– per adaptar la normativa a la realitat actual.

L'Ajuntament hi recorrerà
Com era d'esperar, l'Ajuntament de Barcelona es va mostrar ahir contrariat per la decisió del govern i va anunciar que demanarà un permís especial per poder omplir les 185 fonts afectades i mantenir-les en marxa fent recircular l’aigua. La reclamació de l'Ajuntament de Barcelona està avalada pel relativament petit volum d’aigua que es necessita per omplir les fonts ornamentals i, per altra banda, pel notable esforç d’estalvi d'aigua que han fet els ciutadans i el consistori des de l'inici de la crisi de la sequera.

Durant els últims mesos, Barcelona ha expressat la seva preocupació per la sequera de les fonts ornamentals en diverses ocasions. Fins ara, però, el departament de Medi Ambient i Habitatge no-més ha acceptat concedir un permís especial per omplir algunes de les fonts afectades coincidint amb les Festes de la Mercè.

La pròrroga automàtica del decret de sequera aprovada ahir –que no adapta el seu contingut a la situació actual– comportarà en conseqüència una nova escalada de burocràcia: els ajuntaments hauran de demanar permisos especials i la Generalitat haurà d’analitzar els casos un per un, aprovar els permisos que consideri oportuns i vigilar que els Ajuntaments compleixin les condicions dels permisos aprovats.

Inversions a l'Empordà
L'Agència Catalana de l’Aigua (ACA) calcula que si les pluges no ho eviten, la conca de la Muga (33 municipis) entrarà en situació d'emergència la primavera del 2009. Tot i amb això, l'ACA indica que l’abastament domèstic “està garantit més enllà d’aquest horitzó” (sense especificar si existeix una data en què es podrien registrar restriccions directes).

Durant els últims mesos, l'ACA realitza obres per recuperar pous en desús i posar-ne en marxa de nous a diferents punts de la zona de l’'Alt Empordà afectada per la falta de pluges.

0 comentarios: