Post 159: ha començat l'Advent

Ahir va acabar la temporada d'huracans, ja vam fer balanç fa uns dies, coincidia així amb el primer diumenge de l'advent. La paraula advent prové del llatí i vol dir adventus, així que la frase adventus Redemptoris, vol dir arribada del Redemptor. I que, en aquest cas, advent s’associa amb l’arribada del Nadal, o sigui, el naixement de Jesucrist. Dura de 21 a 28 dies, atès que se celebren els quatre diumenges més pròxims a Nadal. És el primer període de l’any litúrgic cristià.

Marca l’inici de l’any litúrgic a gairebé totes les confessions cristianes. Durant aquest període, els feligresos, terme que es refereix a persones que pertanyen a una parròquia i hi són fidels, es comencen a preparar per celebrar la commemoració del naixement de Jesucrist i per renovar l'esperança en la segona Vinguda de Crist Jesús, al final dels temps (Parusia).

Durant l’advent s'acostumava a preparar una corona de flors, anomenada corona d’advent, amb 4 espelmes, una per a cada diumenge d’advent. Hi ha una petita tradició d’advent: a cada una d’aquestes 4 espelmes s'assigna una virtut que s'ha que millorar en aquesta setmana, per exemple: la primera, l’amor; la segona, la pau; la tercera, la tolerància; i, la quarta, la fe.

El primer calendari d’advent que es coneix era del 1851 i es va pintar a mà.

El 1908, Gerhard Lang edità el primer calendari d’advent imprès, que va tenir molt d’èxit. Contenia 24 estampes com petites postaletes, on normalment hi havia un personatge religiós dibuixat: sants, la Mare de Déu, que cada dia s’anaven enganxant al calendari.

Més tard, per allà els anys 20, s’incorporaran en els calendaris d’advent 24 finestretes, una per a cada dia, a darrere de les quals s’amagaria una xocolatina.

Algunes dades...
Començament: L'Advent és el començament de l’any litúrgic, i comença el diumenge següent de la festa de Jesucrist.

Fi: Advent ve d' “adventus”, o sigui, vinguda, arribada, proper al 30 de novembre i acaba el 24 de desembre Forma una unitat amb el Nadal i l'Epifania.

Color: La litúrgia en aquest temps és morada.

Sentit: El sentit de l’advent és avivar en els creients l’espera del Senyor.

Duració: Dura 4 setmanes.

Parts: Es pot parlar de 2 parts en l'advent: des del primer diumenge el 16 de desembre, amb marcat caràcter escatològic, mirant la vinguda del Senyor al final dels temps; des del 17 de desembre al 24 de desembre, és l’anomenada “Setmana Santa” del Nadal, i s’orienta a preparar més explícitament la vinguda de Jesucrist, en la història del Nadal.

Personatges: Les lectures bíbliques d’aquest temps d’advent estan tretes sobretot del profeta Isaïes (primera lectura), també es recullen els passatges més profètics de l’Antic Testament assenyalant l’arribada del Messies. Isaïes , Joan Baptista, i Maria de Natzaret són els models de creients que l'Església ofereix als fidels per preparar la vinguda de Jesús.

0 comentarios: