Post 118: any hidrològic lleugerament sec

L'any hidrològic 2007-2008 ha estat en conjunt sec. El valor de la precipitació mitjana acumulada, es xifra en 579 mm, ha quedat entorn un 11% per sota del seu valor mitjà.

La primera meitat de l'any resultà extremadament seca, de forma que el període de 6 mesos compresos entre l'1 d'octubre de 2007 i el 31 de març de 2008, fou el de menors precipitacions mitjanes a Espanya d'entre tots els períodes anàlegs de la sèrie històrica iniciada al 1947.

La primavera de 2008 fou en canvi molt plujosa, de forma que les precipitacions dels mesos molt humits d'abril i maig compensaren en bona mesura l'important dèficit de precipitacions que s'havia anat acumulant al llarg dels mesos de tardor i hivern, pel que el dèficit mitjà acumulat pasà del 40% a data de l'1 d'abril de 2008 al 9% a mtijans del mes de juny.

Degut a que les precipitacions dels mesos d'estiu de juliol i agost foren en general força escasses i que les que es varen enregistrar al setembre han fet promig, sobre el territori nacional, un valor pròxim al normal per aquest mes, al final de l'any el valor de la precipitació mitjana acumulada, es xifra en 579 mm, mantenint-se entorn un 11% per sota del seu valor mig, de manera que l'any es pot considerar en el seu conjunt més sec de lo normal.

Respecte a la distribució geogràfica de les precipitacions acumulades al llarg de l'any, com s'observa en el mapa, les precipitacions superen els seus valors mitjos a València, La Rioja, Navarra, Balears, la major part de Múrcia, sud-est de Castella - La Mancha, meitat est de Castella i Lleó, illes més occidentals de Les Canàries i algunes zones disperses d'Aragó, Catalunya i Andalucía.

A totes les altres regions en general no s'ha arribat a compensar el dèficit de pluges del període tardor-hivern, de forma que les precipitacions queden fins i tot per sota del 75% dels seus valors mitjans en bona part de Galícia, Astúries i el nord-est de Castella i Lleó, així com a l'oest de Castella La Mancha, algunes zones d'Extremadura, est d'Andalucia i part de l'arxipèl·lag Canari. En concret, en àrees de Galícia i d'Andalucia oriental, el dèficit de pluges arriba al 40% del seu valor mitjà.

En el cas de Catalunya, es pot considerar un any també lleugerament sec o normal a gran part del país, ja que ha plogut entre un 70% i un 110% respecte a la mitjana climàtica. Coincidint amb la dinàmica d'anys anteriors. Tot i així hi ha alguna zona amb valors lleugerament per sobre de la mitjana.

Zones molt plujoses han estat el massís dels Ports, 1486 mm, en canvi en zones de l'Alt Empordà l'any ha estat molt sec. La tardor del 2007 fou seca, en gairebé tres quartes parts del país i la primavera plujosa o molt plujosa a tot arreu.

Tal i com deia la primavera climàtica va ser plujosa a gairebé tot el país i, fins i tot, en determinats sectors es van acumular el doble del que s'espera en una primavera típica.

Aquest comportament va contrastar amb el que es va viure durant l'hiver i, sobretot, la tardor. En aquesta darrera estació, bona part del territori va rebre la mateixa pluja, i en condicions similars es van donar durant l'hivern s'ha de qualificar de plujós. L'estiu, gràcies en bona part a un mes de juny, molt humit i plujós al centre i nord.

0 comentarios: